Το κέντρο ξένων γλωσσών Πολιτόπουλος Ευάγγελος - VPolyglot με έδρα στον Βύρωνα , στην διεύθυνση Φορμίωνος 240, ΤΚ16233  δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού τύπου www.vpolyglot.gr, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται site. Κάθε επισκέπτης του site, είτε συμπληρώνει φόρμες επικοινωνίας, είτε απλώς περιηγείται στην ιστοσελίδα, θα αποκαλείται στο εξής Χρήστης.

 

Για να συγκεντρώσει το VPolyglot πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, πρέπει ο ίδιος ο Χρήστης να τις παρέχει οικειοθελώς και αν επιθυμεί απλώς να περιηγηθεί στο site, δεν απαιτείται να κοινοποιήσει στοιχεία που αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Ο Χρήστης μπορεί μέσω του site να αποστείλει ερωτήματα στην Εταιρεία και για να γίνει αυτό θα πρέπει να κοινοποιήσει το email του, το τηλέφωνό του και το ονοματεπώνυμό του, ώστε η Εταιρεία να μπορεί να του απαντήσει. Επίσης, σε περίπτωση που επιθυμεί να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, προσφορές, ημερίδες,εκδηλώσεις, προσφορές, κουπόνια, κ.λπ. που ανακοινώνει το VPolyglot, ενδέχεται να του ζητηθούν επιπλέον προσωπικά στοιχεία πχ σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ.

 

Συμπερασματικά, οι σκοποί που το VPolyglot συλλέγει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα είναι:

 

  • για να απαντήσει σε πληροφορίες που της ζητούν οι Χρήστες μέσω της φόρμας επικοινωνίας

για να επικοινωνήσει με τους Χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες συμμετοχής σε διαγωνισμούς, προσφορές, ημερίδες, προσφορές, κουπόνια κ.λπ.

 

  • Αποδέκτες των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι τα αρμόδια στελέχη και οι αρμόδιοι εξωτερικοί συνεργάτες του VPolyglot , με τους οποίους ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μέσω του Ο εξωτερικός σύνδεσμος ανοίγει σε νέα καρτέλα ή νέο παράθυροinfo@vpolyglot.gr ή του 213 0298493.

 

  • Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων ορίζεται κατ’ ελάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η παροχή της πληροφορίας ή η ολοκλήρωση του εκάστοτε διαγωνισμού, προσφοράς, ημερίδας, εκδήλωσης, προσφοράς, κ.λπ., και κατά μέγιστον, για όσο υφίσταται το VPolyglot. Αν κριθεί απαραίτητο ή απαιτηθεί, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών θα διατηρηθούν και μετά τους παραπάνω προβλεπόμενους χρόνους, σε περίπτωση ανάγκης επίλυσης διαφορών ή αποτροπής όποιας απάτης.

 

Tο VPolyglot εγγυάται ότι δεν θα πωλήσει κανένα από τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που θα έχει συλλέξει μέσω του site, με εξαίρεση αν ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές με βάση τις διατάξεις του νόμου.

 

Ο Χρήστης, με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των προσωπικών του δεδομένων καθώς και το δικαίωμα αντικρούσεως της επεξεργασίας τους. Όλα τα παραπάνω, ο Χρήστης μπορεί να τα αιτηθεί στο Ο εξωτερικός σύνδεσμος ανοίγει σε νέα καρτέλα ή νέο παράθυροinfo@vpolyglot.gr.

 

Στο site επίσης χρησιμοποιούνται cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies επισκεφθείτε τη σελίδα.