Στο σχολείο μας υπάρχει ένα υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό μαθησιακό περιβάλλον όπου οι έφηβοι αισθάνονται άνετα να παίρνουν ρίσκα και να κάνουν λάθη. Η ασφάλεια ότι οι μαθητές μας ανήκουν σε μια ομάδα και η προώθηση μιας θετικής ατμόσφαιρας  συμβάλουν στο ταξίδι της εκμάθησης μια ξένης γλώσσας.

Tα μαθήματα μας είναι διαδραστικά και ελκυστικά. Ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή  των μαθητών μας μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων, συζητήσεων και παιχνιδιών ρόλων.Επικοινωνιακή προσέγγιση

 Δίνουμε έμφαση στις δεξιότητες επικοινωνίας παρέχοντας άφθονες ευκαιρίες στους μαθητές  μας να εξασκήσουν την ομιλία και την ακρόαση. Ενθαρρύνουμε την εργασία σε ζευγάρια και ομάδες, όπου οι μαθητές  μας μπορούν να συμμετάσχουν σε συνομιλίες και συζητήσεις στην ξένη γλώσσα που μαθαίνουν. Παρέχουμε σενάρια πραγματικής ζωής και ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας  να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε πρακτικές καταστάσεις.

Συνεχής αξιολόγηση και ανατροφοδότηση

 Εφαρμόζουμε τακτικές αξιολογήσεις για να βλέπουμε  την πρόοδο των μαθητών μας και παρέχουμε ανατροφοδότηση. Οι αξιολογήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν κουίζ και παρουσιάσεις εργασιών. Οι ατομικές συνεδρίες ανατροφοδότησης μας επιτρέπουν να δούμε τα δυνατά σημεία και τους τομείς βελτίωσης των μαθητών μας, βοηθώντας τους να παραμείνουν παρακινημένοι και επικεντρωμένοι στους στόχους τους.

Οι ικανότητες του 21ου αιώνα. Τα 6"C" της εκπαίδευσης


Στο Vpolyglot οι μαθητές όχι μόνο κατακτούν την ξένη γλώσσα, αλλά αναπτύσσουν και εμπλουτίζουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.
Η χρήση των μοντέρνων τεχνικών εκπαίδευσης και η συνεχής έρευνα πάνω στη μάθηση δίνουν το μοναδικό τους στίγμα πάνω στη διδασκαλία.